Aplikant radcowski
Małgorzata Stańczyk

Małgorzata Stańczyk, Aplikant radcowski

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim, pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie jako wolontariusz Fundacji Academia Iuris. Aktualnie odbywa aplikację radcowską przy OIRP w Łodzi. Współpracę z Kacnelarią BMP rozpoczęła w 2018 roku.

Posiada doświadczenie w obsłudze finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych, ukończyła kurs Podstawy rachunkowości i uzyskała certyfikat Księgowej. Posługuje się językiem angielskim.