Radca prawny
Sylwia Dawid

Sylwia Dawid, radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego. W trakcie studiów doświadczenie zdobywała jako wolontariusz Kliniki Prawa WPiA UŁ. Ponadto, uczestniczyła w programie edukacji prawniczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Znam swoje prawa”. W latach 2015 - 2017 odbyła aplikację radcowską. W 2018 roku została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi.

Współpracę z kancelarią BMP rozpoczęła w 2016 roku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa medycznego, gospodarczego, cywilnego i postępowania administracyjnego. Biegle posługuje się językiem angielskim.